HEMS Architectuur

Bestaande oplossingen voor het ontsluiten of optimaliseren van flexibiliteit van HEMS systemen

D2.1.1 Bestaande oplossingen voor het ontsluiten of optimaliseren van flexibiliteit van HEMS systemen

De energietransitie veroorzaakt balancerings- en congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Door energieverbruik en lokale opwek flexibeler te maken kunnen deze problemen (gedeeltelijk) opgelost worden. Voor kleinverbruikers kan een Home Energy Management System (HEMS) het verbruik en de opwek binnen een gebouw coördineren en hierbij rekening houden met het elektriciteitsnet. In deze deskresearch is gekeken naar bestaande oplossingen voor het ontsluiten of optimaliseren van flexibiliteit van HEMS systemen. Deze informatie is in WP2 gebruikt om:

  • ervoor te zorgen dat de IT architectuur straks zo goed mogelijk aansluit bij bestaande initiatieven (het doel is immers een open infrastructuur).
  • te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
  • een beeld te krijgen van de verscheidenheid aan systemen, architecturen en doelstellingen die WP2 open infrastructuur moet kunnen ondersteunen.

HEMS Architectuur

D2.1.2 – D2.1.3 Technische architectuur om flexibiliteit te ontsluiten binnen een HEMS infrastructuur

Het doel van dit document is het definiëren van een toekomstbestendige, open, internationale, en schaalbare architectuur voor het ontsluiten van flexibiliteit van diverse apparaten en installaties in en rondom het huis. Met een focus op het mogelijk maken van externe adviezen, prikkels en sturing op lokaal niveau, streeft dit werkdocument naar de ontwikkeling van een geaccepteerde infrastructuur. Het beoogt een ecosysteem te creëren waarin diverse apparaten, lokale Home Energy Management Systems (HEMS), en dienstverleners kunnen samenwerken op een schaalbare manier.

Doel van de Architectuur

Dit document beschrijft de architectuur en fungeert als referentiedocument om inzicht te verschaffen in de praktische implementatie van de S2-standaard als onderdeel van een HEMS-platform. Belangrijk hierbij is dat de focus ligt op het faciliteren van functionaliteit binnen het platform, eerder dan het voorschrijven van specifieke functionaliteiten zelf. Het uiteindelijke doel van deze architectuur is het creëren van een open ecosysteem waar verschillende leveranciers van kunnen profiteren. Hierdoor wordt samenwerking tussen diverse leveranciers binnen één ecosysteem mogelijk, waarbij technologische uitdagingen en organisatorische vraagstukken worden aangepakt, inclusief de integratie van standaarden zoals S2.