Recommended practice bepalen negatieve bijeffecten optimalisatie- of aansturingsalgoritmes

Rapport binnenkort beschikbaar

Dit resultaat betreft een ‘recommended practice’ (richtlijn) voor het bepalen van de mogelijke negatieve bijeffecten van een grootschalige implementatie van nieuwe optimalisatie- of aansturings-algoritmes.

In deze richtlijn is een overzicht opgenomen van stappen die gebruikt kunnen worden om mogelijk ongewenste effecten van interactie van te onderzoeken en simuleren. Dit bestaat uit een analyse-aanpak om mogelijk ongewenste effecten te vinden en een daaruit voortvloeiende categorisatie van (bekende of geanticipeerde) ongewenste effecten die mogelijk kunnen optreden. Dit wordt gevolgd door overwegingen voor de opzet van simulaties die gebruikt kunnen worden om deze (en evt. verwachte) bijeffecten in detail te onderzoeken. De simulatievoorbeelden in deze eerste versie richten zich op de gebouwde omgeving en interacties gerelateerd aan netcongestie (incl. redispatch) en piekbelasting.

Wetenschappelijke publicaties

Nanda Kishor Panda, Na Li, Simon H. Tindemans. Aggregate Peak EV Charging Demand: The Impact of Segmented Network Tariffs. Accepted for ITEC 2024 Rosemont (IL), USA.
Preprint available: arXiv:2403.12215, https://arxiv.org/abs/2403.12215 

Amirreza Silani, Simon H. Tindemans . Mean Field Game for Strategic Bidding of Energy Consumers in Congested Distribution Networks. IEEE CDC 2023, Singapore. doi: 10.1109/CDC49753.2023.10384016. 

Amirreza Silani, Simon H. Tindemans. Stochastic Mean Field Game for Strategic Bidding of Consumers in Congested Distribution Networks. Preprint available: https://arxiv.org/abs/2403.11836  

Amirreza Silani, Simon H. Tindemans. Mean-Field Stackelberg Game for Mitigating the Strategic Bidding of Energy Consumers in Congested Distribution Networks. dd