Analyses van effectiviteit activeringsmechanismen

Binnen werkpakket 3.3B is een grootschalige simulatiestudie uitgevoerd naar de effectiviteit van (combinaties van) verschillende activeringsmechanismen voor flexibiliteit. Hierbij is op basis van een binnen werkpakket 3.2 opgestelde longlist aan mechanismen en in overleg met de stakeholders binnen het project gekozen voor een verzameling mechanismen die ofwel al geïmplementeerd zijn op hogere netvlakken, of die nu relevant worden bevonden in het maatschappelijke debat; bijvoorbeeld omdat ze besproken worden in het kader van het landelijk actieplan netcongestie laagspanning. Hierbij wordt dus verder gegaan dan berekeningen van de technische flexibiliteit, zoals in andere delen van GO-e wordt gedaan, maar wordt er ook gekeken naar hoeveel flexibiliteit er met verschillende instrumenten kan worden ingezet. Er zijn 2 projectdeliverables voortgekomen uit het werkpakket, tezamen met een verzameling academische artikelen.

Eindrapport simulatiestudie

Eindrapport binnenkort beschikbaar

In het eindrapport bespreken we in detail de aanpak van de simulatiestudie, de kritieke aannames, de keuze en definiëring van de mechanismes, de resultaten van de studie en de relevante conclusies. Het doel van het document is om een beknopte maar volledige beschrijving te geven van de studie en de resultaten. In het document worden aandachtspunten gegeven voor de implementatie van nieuwe instrumenten voor congestiemanagement op laagspanningsniveau voor de toekomst.

Simulatieplatform DOTS – energy

DOTS staat voor Distributed Orchestrated Time Simulation en is een nieuw simulatieplatform ontwikkeld binnen GO-e door TNO, de TU Eindhoven en de TU Delft. Het platform is opgericht om zo efficiënt mogelijk simulaties van agent-gebaseerde energiesystemen uit te voeren. Hierbij kan een agent in de breedste zin geïnterpreteerd worden als element in een energiesysteem, zoals een partij, een apparaat, maar ook als een elektriciteitsmarkt of het weer. Het platform kan zowel lokaal als op externe kubernetes clusters ingezet worden. Het platform is openbaar gemaakt op de volgende github pagina:

Github link naar DOTS Energy

Er is een uitgebreide wiki geschreven voor wat het platform kan en hoe deze te gebruiken is.

Extra informatie over het doel van het platform is ook te vinden op de GO-e website:

Dots Energy Platform

Academische papers

De volgende academische papers zijn geschreven over de activiteiten in dit werkpakket. De eerste beschrijft de algemene opzet van de studie; de tweede presenteert het gebruikte warmtepompmodel binnen de simulatie; de derde illustreert het simulatieplatform, terwijl de vierde (welke is geaccepteerd, maar nog niet gepubliceerd op het moment van schrijven) behandelt de modellen voor de afroep van de markt-gebaseerde contracten.

Verhoeven, Gijs, et al. “A Co-simulation Framework Design to Assess the Effectiveness of Flexibility Activation Mechanisms on Congestion in Dutch Distribution Networks.” 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES). IEEE, 2022.

Verhoeven, Gijs, Bart Van der Holst, and Sjoerd C. Doumen. “Modeling a domestic all-electric air-water heat-pump system for discrete-time simulations.” 2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC). IEEE, 2022.

Van der Holst, Bart, et al. “A dynamic bandwidth tariff assessment in a Dutch distribution network using a novel scalable distributed simulation framework.” (2023): 3779-3783.

Van der Holst, Bart, et al. “The Activation of Congestion Service Contracts for Budget-Constrained Congestion Management.” Electric Power Systems Research, (2023),  (accepted)