Archetypes en archetypering van buurten

Binnenkort Beschikbaar

Data binnenkort beschikbaar

Er zijn ongeveer 13.000 buurten in Nederland. Iedere buurt is anders – er komen verschillende soorten huizen voor en de bewoners hebben andere achtergronden en leefwijzen. Daarnaast zijn de elektriciteitsnetwerken in al deze buurten verschillend. Om onderzoek te doen naar belastingpatronen en potentieel aan energieflexibiliteit is onderzocht in hoeverre er karakteristieken zijn op basis waarvan buurten getypeerd en geclusterd kunnen worden. De idee daarbij is om aan de hand van een aantal bepalende factoren archetypes van buurten te kunnen definiëren die zich min of meer vergelijkbaar gedragen als het gaat om gedrag en netwerkbelasting. Daarbij is de keuze gemaakt om het “bovengrondse” (huizen, mensen, gedrag, apparaten) los te zien van het “ondergrondse” (de netwerkinfrastructuur). Aan de hand van 9 bepalende factoren (“features”), de verwachtingen van de netbeheerders voor de ingroei en spreiding van nieuwe apparaten in de verschillende buurten en data van CBS, BAG en ElaadNL is een data-analyse uitgevoerd die heeft geleid tot 8 archetypes (clusters) voor buurten. Voor iedere buurt in Nederland is vervolgens bepaald bij welk archetype de buurt het best past. Daarnaast is onderzocht welke buurten voor ieder type zich het “meest archetypisch” gedraagt. Dit heeft geleid tot een set van voorbeeldbuurten (2 per verzorgingsgebied van de drie grote regionale netbeheerders) die als representatief kunnen worden beschouwd. Data over deze buurten, inclusief verwachte ingroei van apparatuur en informatie over de onderliggende infrastructuur is beschikbaar op de website. Daar is ook een rapport te vinden over de archetypes en een lijst de archetypering van verschillende buurten.