De bereidheid van consumenten om flexibiliteit te leveren in het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Rapport: De bereidheid van consumenten om flexibiliteit te leveren in het energiesysteem in de gebouwde omgeving. (Binnenkort beschikbaar)

Naast het technische potentieel aan flexibiliteit is ook de bereidheid van gebruikers om flexibel te zijn bepalend voor de mate waarin flexibiliteit congestie kan voorkomen. Hier is gebruikersonderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek geven aan hoe bereid huishoudelijke consumenten zijn om flexibiliteit te leveren, . Met andere woorden: volgens welke beloningen of waarde, middels welke assets (warmtepomp, elektrisch vervoer, zonnepanelen en thuis-/buurtbatterij) en binnen welke randvoorwaarden zijn consumenten bereid om hun gedrag qua energiegebruik en -opwekking flexibel af te stemmen op pieken en dalen in vraag en aanbod van energie. Dit is onderzocht door middel van vragenlijst onderzoek, interviews en experience sampling. De resultaten kunnen gebruikt worden in zowel het ontwerpen van flexdiensten (en producten) als in het modelleren van de potentieel beschikbare flexibiliteit in het energiesysteem. De hoofdbevinding van het onderzoek is dat de bereidheid van consumenten om flex te leveren groot is. In 80% tot 92% van de situaties waarin het wenselijk is flex te ontsluiten zijn consumenten bereid om flex te leveren.  

Financiële beloning of besparing is de meest gekozen belangrijkste reden om flex te leveren voor consumenten. De hoogte van de beloning of besparing heeft hierbij een matige tot geen invloed op de mate van bereidheid om flex te leveren. Bio-sferische waarde (duurzaamheid, milieu, klimaat) is, na de egoïstische waarde (financiële beloning), de tweede belangrijkste motivatie.