Home Energy Management

Met de groeiende integratie van elektrische apparaten en installaties achter de meter, gekoppeld aan toenemende vermogens, ontstaat een uitdaging voor de gebouwde omgeving. De voortdurende elektrificatie voorspelt een verdere toename van zowel aantallen als vermogens van deze apparaten. Dit brengt niet alleen een grotere impact op midden- en laagspanningsnetten met zich mee, maar biedt ook kansen voor flexibiliteit en netbalancering om lokale netten te ontlasten. Echter, de verscheidenheid aan fabrikant-specifieke protocollen vormt een hindernis voor effectieve communicatie tussen deze apparaten en belemmert het benutten van hun potentieel.

GO-e Rapport: Architectuur Energie Flexibiliteit Systeem

Doel van het Document

Het doel van dit document is het definiëren van een toekomstbestendige, open, internationale, en schaalbare architectuur voor het ontsluiten van flexibiliteit van diverse apparaten en installaties in en rondom het huis. Met een focus op het mogelijk maken van externe adviezen, prikkels en sturing op lokaal niveau, streeft dit werkdocument naar de ontwikkeling van een geaccepteerde infrastructuur. Het beoogt een ecosysteem te creëren waarin diverse apparaten, lokale Home Energy Management Systems (HEMS), en dienstverleners kunnen samenwerken op een schaalbare manier.

Doel van de Architectuur

Dit document beschrijft de architectuur en fungeert als referentiedocument om inzicht te verschaffen in de praktische implementatie van de S2-standaard als onderdeel van een HEMS-platform. Belangrijk hierbij is dat de focus ligt op het faciliteren van functionaliteit binnen het platform, eerder dan het voorschrijven van specifieke functionaliteiten zelf. Het uiteindelijke doel van deze architectuur is het creëren van een open ecosysteem waar verschillende leveranciers van kunnen profiteren. Hierdoor wordt samenwerking tussen diverse leveranciers binnen één ecosysteem mogelijk, waarbij technologische uitdagingen en organisatorische vraagstukken worden aangepakt, inclusief de integratie van standaarden zoals S2.