Home Energy Management

Met de groeiende integratie van elektrische apparaten en installaties achter de meter, gekoppeld aan toenemende vermogens, ontstaat een uitdaging voor de gebouwde omgeving. De voortdurende elektrificatie voorspelt een verdere toename van zowel aantallen als vermogens van deze apparaten. Dit brengt niet alleen een grotere impact op midden- en laagspanningsnetten met zich mee, maar biedt ook kansen voor flexibiliteit en netbalancering om lokale netten te ontlasten. Echter, de verscheidenheid aan fabrikant-specifieke protocollen vormt een hindernis voor effectieve communicatie tussen deze apparaten en belemmert het benutten van hun potentieel.

In het werkpakket 2 is gewerkt aan inventariseren en doorontwikkelen van bestaande protocollen voor grootschalige ontsluiting van flex. Ontwikkelen van een technische architectuur met aandacht voor ketenintegratie, en valideren hiervan om tot een gedragen implementatiestrategie te komen. De resultaten zijn hieronder te vinden: