Publieke presentaties van GO-e

GO-e conferentie – November 2023

Congres Slides (projectgo-e.nl)

FLEXCON – Juni 2022

SmartEn en Flexiblepower Alliance Network organiseerden samen de 4e editie van FLEXCON in Amsterdam op 27 en 28 juni 2022, waarbij experts op het gebied van slimme energie uit heel Europa samenkwamen die geïnteresseerd waren in het delen van innovatieve ideeën, oplossingen, best practices en ontwikkelingen om de toenemende behoefte aan systeemflexibiliteit te ondersteunen.

Vanuit het GO-e project vertelde Nicole de Koning van TNO over niet-technische drivers en barriers bij eindgebruikers voor flexibilisering.

Wilco Wijbrandi vertelde over de S2 standaard (CEN/CENELEC EN50491-12-2) welke is ontwikkeld voor het generiek ontsluiten van flexibiliteit van apparaten. De toepassing van deze standaard wordt verder onderzocht in het GO-e project.

Dutch Power – Januari 2022

Op het Dutch Power webinar ‘Een toekomstbestendig Elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen’ gaf John Hodemaekers van Stedin de presentatie ‘GO-e – Flexdiensten als oplossing voor netcongestie’

Terugblik ‘Een toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen’ | Dutch Power