Rekenen aan flexibiliteit in distributienetten

In werkpakket 4 is gewerkt aan het analyseren van scenario’s om inzicht te krijgen in de impact van elektrificatie van de gebouwde omgeving en in beschikbaarheid van en vraag naar flex. Om dit te realiseren zijn bestaande modellen geïntegreerd en toegepast voor congestie en flexibiliteitsanalyses in 2030 scenario’s van het Nederlandse laagspanningsnet.

Rapport ‘Functionele beschrijving en technische architectuur van de GO-e Samenwerkende modellenketen’

D4.1 Functionele beschrijving en technische architectuur van de GO-e Samenwerkende modellenketen

Dit rapport omschrijft de opgestelde functionele- en technische architectuur van de modellenketen in werkpakket 4. Het rapport dient als overzicht voor de RVO en naslagwerk voor netrekenspecialisten, en beschrijft op gedetailleerde wijze de ontwerpkeuzes en afbakening van werkpakket 4, een functionele beschrijving van de modellenketen, en een gedetailleerde functionele en technische uitwerking van de verschillende keten-componenten. Op basis van dit architectuurdocument is de ontwikkelfase van de modellenketen in iteraties gestart.

Rapport ‘Ontwikkelde modellenketen en praktijktoepassing van functionaliteit’

D4.2 Ontwikkelde modellenketen en praktijktoepassing van functionaliteit

Dit rapport omschrijft de functionele werking van de in werkpakket 4 ontwikkelde modellenketen, en de geleerde lessen uit de verschillende praktijktoepassingen. Dit rapport dient als overzicht voor de RVO en overzicht voor wel- en niet-specialistische geïnteresseerden in wat de modellenketen beoogt, en hoe deze functioneert. Daarnaast beschrijft het document enkele nieuwe inzichten en herzieningen ten opzichte van de eerder vastgestelde technische- en functionele architectuur zoals beschreven in Resultaat 4.1. Ook beschrijft dit rapport feedback en de verschillende geleerde lessen uit de praktijktoepassingen van de modellenketen door dataspecialisten en netrekenaars.